Sağlık Yönetiminde Gelişmek  Ve Bilgilerinizi Yenilemek İçin...
www.sargutan.com
Sosyal Politikalar  
Sosyal Devlet
Temel, Sosyal, Ekonomik Hak Ve Özgürlükler
Sosyal Yardım 
 Sosyal Hizmet
Sosyal Güvence

 

 

1.GİRİŞ

1.1. SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL POLİTİKA BİLİMİ

1.2. SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN YERİ VE DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

1.3. SOSYAL POLİTİKA İLE İLGİLİ TANIM VE KAVRAMLAR

1.3.1. TOPLUMDA SOSYAL DAYANIŞMA

1.3.2. SOSYAL POLİTİKA DÜŞÜNCE VE UYGULAMALARININ DOĞUŞU      

1.3.3. SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARININ AMACI      

1.3.4. SOSYAL POLİTİKALARIN ÖZELLİKLERİ     

1.3.5. SOSYAL POLİTİKA ALANLARI  

1.3.6. SOSYAL POLİTİKALARIN SINIRLANDIRILMASI   

1.3.7. SOSYAL POLİTİKANIN ÖNCELİKLİ KONULARI    

1.3.8. SOSYOEKONOMİK DURUM ÖLÇÜTLERİ

1.3.9. SOSYAL POLİTİKADA HEDEF GRUPLAR

1.3.10. SOSYAL POLİTİKALARDAN YARARLANMA DERECELERİ

 

2. SOSYAL POLİKANIN TARİHİ GELİŞİMİ      

2.1. DÜNYADA SOSYAL POLİTİKANIN GELİŞMESİ

2.1.1. XVII. YÜZYIL SONUNA KADAR YAŞANAN GELİŞMELER

2.1.2. XVIII. YÜZYILDA YAŞANAN GELİŞMELER

2.1.3. XIX. YÜZYILDA YAŞANAN GELİŞMELER

2.1.4. XX. YÜZYILDA YAŞANAN GELİŞMELER             

2.2. BAZI ÜLKELERDE SOSYAL POLİTİKANIN GELİŞMESİ    

2.3. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKANIN GELİŞMESİ        

2.3.1. ULUSLARARASI BELGELERDE TEMEL VE SOSYOEKONOMİK HAKLAR

2.3.2. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ: ILO

2.3.3. ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU: ISSA       

2.3.4. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜ       

2.3.5. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI: UNDP       

2.3.6. AVRUPA KONSEYİ        

2.3.7. AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ  KONFERANSI: AGİK       

2.3.8. EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ: OECD

2.3.9. AVRUPA BİRLİĞİ

2.3.10. DİĞER BÖLGESEL ÖRGÜTLERİN SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI

2.3.11. ÖZEL KONULU ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

2.3.12. DİĞER ULUSLARARASI KURULUŞLAR

 

3. TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKANIN GELİŞMESİ   

3.1. CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEM

3.2. CUMHURİYET DÖNEMİ

3.3. BUGÜNKÜ DURUM  

3.4. TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKA İLE İLGİLİ KURULUŞLAR   

3.4.1. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI   

3.5. TÜRKİYE’DE ANAYASAL SOSYAL POLİTİKA UYGULAMA  ALANLARI

                                   

4. SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN ÖNCELİKLİ KONULARI VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALAR

4.1. İŞSİZLİKLE MÜCADELE VE TAM İSTİHDAMIN SAĞLANMASI

4.2. ÜCRETLE İLGİLİ KONULARIN DÜZENLENMESİ

4.3. ÇALIŞANLARIN KORUNMASI VE ÇALIŞMA ŞARTLARININ DÜZENLENMESİ

4.4. SENDİKACILIK, TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVTIN DÜZENLENMESİ

4.5. ÇALIŞANLARIN YÖNETİME KATILMASI   

4.6. SOSYAL EĞİTİM HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI

4.7. SOSYAL SAĞLIK HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI

4.8. SOSYAL YARDIMLARIN SAĞLANMASI

4.9.  SOSYAL HİZMETLERİN SAĞLANMASI

 

5.SOSYAL GÜVENCE  

5.1. SOSYAL GÜVENCE POLİTİKASININ TANIMI VE AMACI

5.2. SOSYAL GÜVENCE KONUSUNDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN KAVRAMLAR

5.3. DÜNYADA SOSYAL GÜVENCENİN GELİŞMESİ

5.4. TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENCENİN GELİŞMESİ

5.5.AKTİF MEMURLARIN SOSYAL GÜVENLİKLERİ

5.6. TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENCE KURUMLARI   

 

EKLER

 

KAYNAKLAR

 

TABLOLAR

İçindekiler
Her Hakkı Saklıdır © www.sargutan.com
Anasayfa

ANASAYFA