Sağlık Yönetiminde Gelişmek  Ve Bilgilerinizi Yenilemek İçin...
www.sargutan.com
Ödüller ve Bilimsel Kitaplar

Ankara Gazi Lisesi’ni ve SSYB (Hacettepe Üniversitesi), Sağlık İdaresi Yüksek Okulu’nu bitirdi (BS/BHM),   

Ankara İktisadi Ve İdari Bilimler Akademisi İdari Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi programından Bilim Uzmanı (MS/MPM),

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı programından   Doktor (PhD/Dr.PH),   

G.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi,

Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu öğretim üyesi olarak   Yardımcı Doçent,

Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı’nda Doçent unvanlarını aldı.

Lastik-İş Sendikası Ankara Şube İdarecisi,

Devlet Tiyatrosu Ankara Küçük Ve Oda Tiyatroları Sahne Amiri,

Ankara Numune Hastahanesi Hastahane İdarecisi,

Başbakanlık Müşaviri,

Gazi Üniversitesi (kurucu) Tıp Fakültesi Genel Sekreteri,

Üniversite Hastahaneleri Başmüdürü,

Döner Sermaye İşletme Müdürü,

H.Ü. Sağlık İdaresi Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi, Yüksekokul Kurulu Üyesi, Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

 

              Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nca sağlık yönetimi konusunda inceleme yapmak üzere Federal Almanya’ya,

Hastahane Yönetimi Ve Modern Gelişmeler konulu CENTO seminerine Türkiye delegesi olarak katılmak üzere Pakistan ve

İran’a; Başbakanlık Müşaviri olarak Başbakanlıkça, Rheinland Pfalz Eyalet Hükümeti davetiyle sağlık yönetimi konusunda

inceleme yapmak üzere Federal Almanya, yurt dışındaki Türk işçilerinin sorunlarını araştırmak üzere Federal Almanya,

Belçika, Hollanda ve Avusturya’ya, Kıbrıs Koordinasyon Kurulu sağlık ve sosyal güvenlik sorunları üyesi olarak Kuzey Kıbrıs

Türk Cumhuriyeti’ne görevlendirildi. Japan International Cooperation Agency (JICA) bursuyla Japonya’da Tıbbi Kuruluşlar

Ve Hastahane Yönetimi Sertifika Programını, İsrail Hükümeti bursuyla İsrail Hayfa Üniversitesi Sağlık Ve Hastahane Yönetimi

Kursunu tamamladı. Hacettepe Üniversitesi ve British Council desteğiyle, İngiltere-West Midlands Regional Health

Authority-Birmingham’da National Health Service (NHS)’de inceleme ve araştırma yaptı.

 

              Sağlık İdaresi Yüksekokulu'nda ve Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Sağlık Idaresi Bölümünde Sosyal Politika, Sosyal

Güvenlik, Sağlık Politikası, Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi,

Sağlık Kurumlarında Teknoloji Yönetimi, Yaz Stajı, Staj (lisans ve yüksek lisans), Sağlık Politikası Analizi, Sağlık Hizmetlerinde

Finansman Sistemleri (doktora) derslerini verdi,lisansüstü tez yönetimi, ulusal ve uluslararası proje çalışmaları yaptı, bilimsel

ve mesleki kuruluşlarda üyelikleri ve bilimsel faaliyetlerde bulundu, bilimsel kitap,makale, tebliğ, araştırma ve yayınlar yaptı.

              

                             YAZARIN ÖDÜLLERİ VE BİLİMSEL KİTAPLARI                                              

Her Hakkı Saklıdır © www.sargutan.com
Anasayfa

ANASAYFA