Sağlık Yönetiminde Gelişmek Ve Bilgilerinizi Yenilemek İçin...
www.sargutan.com
98 Yararlanilan Kaynaklar.pdf

DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE UYGULANAN SAĞLIK SEKTÖRÜ, SAĞLIK SİSTEMİ VE SAĞLIK GÜVENCESİ TİPLERİNİ TANITAN VE KARŞILAŞTIRAN BU KİTAP, ALANINDAKİ KAYNAK İHTİYACINI BÜYÜK ÖLÇÜDE KARŞILAYARAK YARARLI OLACAK İLK VE TEK KİTAPTIR.

Ülkemizde on yıllardır gündemde olan, pek çok kişi ve kurum tarafından ayrıntılı olarak tartışılan, deneme (pilot) uygulamaları düzenlenen, kanunlar çıkarılan, tasarılar hazırlanan, “sağlık hizmetlerimizin iyileştirilmesi”, “sağlık sistemimizde reform /yeniden yapılandırılma” ve “genel sağlık sigortası uygulanması” konularında, dünya örneklerini tanıtan, kaynak oluşturacak, ülkemizde yayımlanmış derli-toplu ve kapsamlı bir kitap mevcut değildir.

Dünyada da bu kitabın kapsam, içerik ve bütünlüğünde bir yayına ulaşılamamıştır.

Elinizdeki bu araştırma / kaynak kitap, 385 Sağlık İdarecisi araştırmacının oluşturduğu 85 Araştırma Grubuyla, beş yıl süren ve başta Internet olmak üzere binlercesi arasından seçilen en güncel ve güvenilir 1.500’ü aşkın kaynak kullanılarak yürütülen kapsamlı akademik araştırmanın verilerine dayalı olarak hazırlanmıştır.

Kitapta, dünyanın 3/4'ünü oluşturan 4,5 milyar insanın yaşadığı ve herhangi bir sağlık sistemine sahip olduğu söylenebilecek gelişmiş, gelişmekte ve geri kalmış 84 ülkenin ve çok ayrıntılı olarak Türkiye'nin sağlık sistemleri, sektör boyutları içinde ele alınarak incelenmekte, ayrıntılarıyla ve kaynaklarıyla tanımlanmakta, karşılaştırılmaktadır.

Bu kapsamda önce genel anlamda karşılaştırmalı sağlık sistemi kavram, metot ve uygulamaları, sağlık sektörleri ile arz ve talep alt sistemlerinin örgüt, sistem ve mali yapıları, sağlık ve sağlık güvencesi (güvenlik, sigorta vb.) sistemlerinin tipleri ve belirgin özellikleri ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

Daha sonra ülkelerin sağlık sektörleri içerisinde uyguladıkları alt sistem ve programlar, sağlık sistemleri, sağlık hizmetleri, eczacılık, sağlık teknolojisi, sağlık güvencesi, insan kaynakları ve diğer ilişkili konularda genel ve özel politikalar, örgüt ve mali yapılar ile diğer alanlar karşılaştırmalı olarak verilmektedir.

Ek olarak, ülkelerin istatistik göstergeleri. uluslararası örgütlerin yayımladığı tablolar Türkçeleştirilerek verilmiştir.

Bu araştırmanın sonuç yararları ülkemiz içindeki ve hatta ülke dışındaki pek çok kesim, kurum, kuruluş ve kişiyi kapsamaktadır. Öncelikle sağlık, sağlık güvencesi, sağlık sigortacılığı yönleriyle hasta ve hasta yakınları açısından tüm toplumumuzu yakından ilgilendirmektedir. Özel olarak sağlık hizmeti yöneticileri, sunucuları ve çalışanlarının yararlanacakları bir kaynaktır.  

Aktüel olarak siyasetçiler, yasama ve yürütme erki mensupları, politika oluşturucuları, kanun hazırlayıcıları ve bürokratlar için başvuru kitabı niteliğindedir. Çeşitli alandan araştırmacılar, öğreticiler ve öğrenciler dâhil pek çok kuruluş, kişi ve diğer ilgililerin bilimsel araştırmalarında yararlanacakları bir temel bilgi kaynağıdır.

Ayrıca ticari, finansal, ekonomik, sosyal ve diğer alanlar ile sağlık turizmi, çevre ve benzeri alanlarla ilgili olanlar, yatırım yapanlar, ticari faaliyet gösterenler, işletmeciler, pazarlamacılar ve diğerleri için de benzer öneme sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm İki, Kısım İki:

 

 

 

 

 

 

EKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

      

 

 

 

                                                                                      

                                                                                                 

 

93 TURKIYE SAGLIK SEKTORU, SAGLIK SISTEMI VE MALI YAPILARI.pdf
Avrupa Birliği  2922
Gümrük Birliği 2923
Malların Serbest Dolaşımı 2923
Kişilerin Serbest Dolaşımı  2924
Sosyal Politikalar 2924
Sağlık Politikaları 2925
Çevre   2925
Tüketicinin Korunması Ve Sağlığı 2926
İstatistik  2926
AB Müktesebatına Uyum Çalışmaları 2926
Uyum Sürecinin Etkileri 2928

III. TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM 2933
III.1. Genel Değerlendirmeler 2933
Kalkınma Planlarında Sağlık Sektörü 2939
III.2. Türkiye’de Asıl Sağlık Hizmetlerinin Ürünleri 2952
Türkiye’de Asıl Sağlık Hizmetlerinin Ürünleri   2953
A. Üst Kademe Sağlık İdaresi Hizmetleri 2953
B. Birincil (Primer, Asli) Sağlık Hizmetleri 2953
B.1. KORUYUCU SAĞLıK HIZMETLERI 2953
B.1.A. ÇEVREYE VE TOPLUMA YÖNELIK TEMEL KORUYUCU SAĞLıK HIZMETLERI 2953
B.1.A.1. ÇEVREYE YÖNELIK TEMEL KORUYUCU SAĞLıK HIZMETLERI  2953
- ÇEVRE VE HAVA KIRLILIĞININ ÖNLENMESI 2953
- KATı VE SıVı ATıKLARıN, İNSAN DıŞKı VE İDRARıNıN HIJYENIK İMHASı 2954
- Radyasyon Güvenliği 2954
B.1.a.2. Topluma Yönelik Temel Koruyucu Sağlık Hizmetleri 2955
- Yeterli Ve Temiz İçme Ve Kullanma Suyu Sağlanması 2955
- Yeterli Ve Hijyenik Besin Sağlanması 2955
- HIJYEN ŞARTLARıNA UYGUN KONUT SAĞLANMASı 2956
- Vektör Denetimi Ve Dezenfeksiyon Hizmetleri 2957
- Gürültü Kontrolü 2957
- Toplum Kalkınması Amaçlı Sağlık Hizmetleri  2957
B.1.b. Kişiye Yönelik Koruyucu Ve Geliştirici Sağlık Hizmetleri  2957
B.2. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 2957
B.2.A. KIŞIYE YÖNELIK KORUYUCU VE GELIŞTIRICI SAĞLıK HIZMETLERI 2957
- SAĞLıK VE HIJYEN EĞITIMI VE UYGULATıLMASı HIZMETLERI (HALKıN SAĞLıK EĞITIMI) 2957
- AILE PLANLAMASı HIZMETLERI 2958
- Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri  2958
- Bağışıklama Hizmetleri 2959
- Endemik Hastalıkların Önlenmesi Ve Kontrolü Hizmetleri 2960
- Kemoseroprofilaksi Hizmetleri 2960
- Erken Tanı Hizmetleri 2960
- Sağlıklı Beslenme Hizmetleri 2961
- Sağlığa Zararlı Alışkanlıklarla Savaş Hizmetleri 2961
- Sağlıklı Yaşama Standartlarının Yükseltilmesi Hizmetleri 2962
- Sağlık Kayıtları Ve Sağlık Sicili (Kütüğü) Hizmetleri 2962
- Sosyal Yardım Hizmetleri 2962

V.4.1.1.1. Sağlık Bakanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı 3012
A. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı 3012
- Sağlık Bakanlığı Ana Hizmet Birimleri 3012
- Sağlık Bakanlığı Danışma Ve Denetim Birimleri 3012
Şema 10: Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı 3013
- Sağlık Bakanlığı Destek Birimleri 3014
- Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları 3014
- Bakanın Görev Yetki Ve Sorumlulukları 3014
- Müsteşarın Görevi Ve Sorumlulukları 3014
- Özel Kalem Müdürlüğü’nün Görevleri 3014
- Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Görevleri 3014
- Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Görevleri 3014
- Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Görevleri 3015
- Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’nün Görevleri  3015
- İlaç Ve Eczacılık Daire Başkanlığı’nın Görevleri 3016
- Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün Görevleri 3016
- Verem Savaşı Daire Başkanlığı’nın Görevleri 3017
- Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığı’nın Görevleri 3017
- Kanserle Savaş Daire Başkanlığı’nın Görevleri 3018
- Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın Görevleri 3018
- Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın Görevleri 3019
- Araştırma Planlama Ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nın Görevleri 3019
- Hukuk Müşavirliği’nin Görevleri 3020
- Basın Ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin Görevleri 2320
- Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü  3020
- Bakanlık Müşavirliği 3021
- Personel Genel Müdürlüğü’nün Görevleri 3021
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın  Görevleri 3021
- İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın Görevleri 3021
- Satın Alma Ve İhale Şube Müdürlüğü’nün Görevleri 3022
- Savunma Sekreterliği’nin Görevleri 3022
- Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün Görevleri 3022
- Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'nın Görevleri 3023
B. Bakanlık Taşra Teşkilatı 3024
V.4.1.2. Fonların Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları 3024
Şema 11: Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı 3025
V.4.1.3. Diğer Birincil Sağlık Hizmetleri Arzı Harcamaları 3026
V.4.1.3.1. Gıda Sağlığı Hizmetleri Arzı Harcamaları  3026
V.4.1.3.2. Bitki Sağlığı Hizmetleri Arzı Harcamaları 3026
V.4.1.3.3. Hayvan Sağlığı Hizmetleri Arzı Harcamaları 3026
V.4.1.3.4. Madde Ve Ürünlerin Sağlık Denetimi Hizmetleri Arzı Harcamaları 3026
V.4.1.3.5. Adli Tıp Hizmetleri Arzı Harcamaları 3026
V.4.1.3.6. Diğer Birincil Sağlık Hizmetlerinin Arzı Harcamaları 3026

84 Ülke Ve Türkiye’nin 
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
Saglik Sektorlerinin Genel Sistem ve Mali Yapilari.pdf
İLGİLENDİĞİNİZ KONUYA ULAŞMAK İÇİN               “MAVİ BÖLÜMLERE” TIKLAYINIZ...
ALMANYA SAGLIK SISTEMI.pdf
2-  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Sağlık Sistemi  		175
3-  ARJANTİN Sağlık Sistemi 		245
4-  ARNAVUTLUK Sağlık Sistemi 		279
5-  AVUSTRALYA Sağlık Sistemi 		307
6-  AVUSTURYA Sağlık Sistemi 		359
7-  AZERBAYCAN Sağlık Sistemi 		399
8-  BELÇİKA Sağlık Sistemi 		427
9-  BEYAZ RUSYA Sağlık Sistemi		461
10- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ Sağlık Sistemi 		491
11- BİRLEŞİK KRALLIK Sağlık Sistemi 		515
12- BOLİVYA Sağlık Sistemi		555
13- BOSNA-HERSEK Sağlık Sistemi		587
14- BREZİLYA Sağlık Sistemi 		625
15- BULGARİSTAN Sağlık Sistemi 		657
CEZAYIR SAGLIK SISTEMI.pdf
BÖLÜM BİR
KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ YAKLAŞIMI
CEK SAGLIK SISTEMI.pdf
CIN SAGLIK SISTEMI.pdf
DANIMARKA SAGLIK SISTEMI.pdf
ENDONEZYA SAGLIK SISTEMI.pdf
ERMENISTAN SAGLIK SISTEMI.pdf
ESTONYA SAGLIK SISTEMI.pdf
FAS SAGLIK SISTEMI.pdf
FILIPINLER SAGLIK SISTEMI.pdf
FINLANDIYA SAGLIK SISTEMI.pdf
FRANSA SAGLIK SISTEMI.pdf
GUNEY AFRIKA SAGLIK SISTEMI.pdf
GUNEY KORE SAGLIK SISTEMI.pdf
GURCISTAN SAGLIK SISTEMI.pdf
HIRVATISTAN SAGLIK SISTEMI.pdf
HINDISTAN SAGLIK SISTEMI.pdf
39 HOLLANDA SAGLIK SISTEMI.pdf
40 IRAN SAGLIK SISTEMI.pdf
IRLANDA SAGLIK SISTEMI.pdf
ISPANYA SAGLIK SISTEMI.pdf
ISRAIL SAGLIK SISTEMI.pdf
ISVEC SAGLIK SISTEMI.pdf
ISVICRE SAGLIK SISTEMI.pdf
ITALYA SAGLIK SISTEMI.pdf
IZLANDA SAGLIK SISTEMI.pdf
JAPONYA SAGLIK SISTEMI.pdf
KANADA SAGLIK SISTEMI.pdf
KAZAKISTAN SAGLIK SISTEMI.pdf
KENYA SAGLIK SISTEMI.pdf
KIRGIZISTAN SAGLIK SISTEMI.pdf
KUVEYT SAGLIK SISTEMI.pdf
KUZEY KIBRIS TURK CUMHURIYETI SAGLIK SISTEMI.pdf
KUBA SAGLIK SISTEMI.pdf
LETONYA SAGLIK SISTEMI.pdf
LIBYA SAGLIK SISTEMI.pdf
LITVANYA SAGLIK SISTEMI.pdf
LUKSEMBURG SAGLIK SISTEMI.pdf
MACARISTAN SAGLIK SISTEMI.pdf
MAKEDONYA SAGLIK SISTEMI.pdf
MALEZYA SAGLIK SISTEMI.pdf
MEKSIKA SAGLIK SISTEMI.pdf
MISIR SAGLIK SISTEMI.pdf
MOLDOVA SAGLIK SISTEMI.pdf
NIKARAGUA SAGLIK SISTEMI.pdf
NORVEC SAGLIK SISTEMI.pdf
OZBEKISTAN SAGLIK SISTEMI.pdf
PAKISTAN SAGLIK SISTEMI.pdf
PERU SAGLIK SISTEMI.pdf
POLONYA SAGLIK SISTEMI.pdf
PORTEKIZ SAGLIK SISTEMI.pdf
ROMANYA SAGLIK SISTEMI.pdf
RUSYA SAGLIK SISTEMI.pdf
SIRBISTAN KARADAG SAGLIK SISTEMI.pdf
SLOVAKYA SAGLIK SISTEMI.pdf
SLOVENYA SAGLIK SISTEMI.pdf
SOVYET SCB SAGLIK SISTEMI.pdf
SRI LANKA SAGLIK SISTEMI.pdf
SUDAN SAGLIK SISTEMI.pdf
SURIYE SAGLIK SISTEMI.pdf
SUUDI ARABISTAN SAGLIK SISTEMI.pdf
SILI SAGLIK SISTEMI.pdf
TAYLAND SAGLIK SISTEMI.pdf
TUNUS SAGLIK SISTEMI.pdf
TURKMENISTAN SAGLIK SISTEMI.pdf
UKRAYNA SAGLIK SISTEMI.pdf
URDUN SAGLIK SISTEMI.pdf
VENEZUELLA SAGLIK SISTEMI.pdf
83- YENİ ZELANDA Sağlık Sistemi 		2793
YUNANISTAN SAGLIK SISTEMI.pdf
Bölüm Bir, Kısım Bir: 
KAVRAM, METOT VE UYGULAMALAR
Bölüm İki, Kısım Bir:
84 ÜLKENİN SAĞLIK SEKTÖRLERİ, SAĞLIK SİSTEMLERİ VE MALİ YAPILARI  137
Bölüm İki, Kısım iki:
TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ, SAĞLIK SİSTEMİ VE MALİ YAPILARI  2885
EKLER
  KAYNAKLAR   	3261
NOT: Ülke raporları içinde yer alan şema, grafik, tablo, kaynak ve benzerleri 	
bu bölümdeki listelere dahil değildir. İlgili raporları inceleyiniz.
96 Ek 2 Okuma Eki (TSP).pdf
NOT: Ülke raporları içinde yer alan şema, grafik, tablo, kaynak ve benzerleri 	genel listelere dahil değildir. 
Ülkelerle ilgili olanları ülke raporlarında inceleyiniz.
ŞEMALAR
Şema 1: Ulusal Sağlık Sistemi Modeli Ve Fonksiyonel İlişkiler 21
Şema 2: Ulusal Sağlık Sistemi Modeli,  Bileşenleri, Sağlık Statüsü İle İlişkileri 29
Şema 3: Ulusal Sağlık Sistemi  Bileşenleri, Fonksiyonları, Dayanakları 30
Şema 4: Blum’a Göre “Alan Güçleri” Ve “Sağlıklılık” Hali  51
Şema 5: Sağlık Teknik Ve Teknolojilerinin Düzenli Ve Kontrollü Gelişme Aşamaları 95
Şema 6: Asıl Sağlık Hizmetlerinin Yapısı 103
I. Üst Kademe Sağlık İdaresi Hizmetleri
II. Birincil (Primer) Sağlık Hizmetleri
 Koruyucu Sağlık Hizmetleri
  Çevreye Ve Topluma Yönelik Temel Koruyucu Sağlık Hizmetleri
  Kişiye Yönelik Koruyucu Ve Geliştirici Sağlık Hizmetleri
 Birinci   Basamak  Sağlık  Hizmetleri
 Diğer Birincil Sağlık Hizmetleri
III. İkinci Basamak Sağlık Hizmetleri
 İkincil (Sekonder) Sağlık Hizmetleri
  İkinci Kademe (Yataklı) Tedavi Hizmetleri
  - Genel Hastahaneler
 Üçüncül (Tersiyer) Sağlık Hizmetleri
  Üçüncü Kademe (Yataklı) Tedavi Hizmetleri
  - Referans Hastahaneleri
   Özel Dal Hastahaneleri
   Eğitim Hastahaneleri
   Üniversite Hastahaneleri
Şema 7: Sağlık Hizmetleri Talep Düzenlerinin Türleri 122
A. Sadece Talep Amaçlı Olan Sistemler
A.1. Genel Amaçlı Talep Sistemleri
A.2. Sağlık Güvenliği Amaçlı Talep  Sistemleri
A.2.a- Zorunlu Sağlık Güvenliği
A.2.a.1. Bazı Gruplara
A.2.a.2. Tüm Nüfusa
A.3. Sağlık Sigortası  Amaçlı Talep Sistemleri
A.3.a. Zorunlu Sağlık Sigortası
A.3.a.1. Bazı Guruplara
A.3.a.2. Tüm Nüfusa
A.3.b İsteğe Bağlı Sağlık Sigortası
A.3.b.1. Bazı Guruplara
A.3.b.2. Tüm Nüfusa
A.4. Diğer Talep Sistemleri
A.5. Karma Talep  Sistemleri
B. Talep Ve Arzın Bir Arada Olduğu Karma Sistemler
Şema 8: 1923 Yılında Sağlık Bakanlığı Organizasyon Şeması 2896
Şema 9: Türkiye Sağlık Sektörünün Genel Mali Akış Şeması 2982
Şema 10: Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı  3013
Şema 11: Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı 3025

TABLOLAR


Tablo 1: Milton Terris’in Sınıflandırması 17
Tablo 2: Mark G. Field’in Sınıflandırması 18
Tablo 3: Ulusal Sağlık Sistemlerinin Başlıca Tipleri 22
Tablo 4: Sağlık Hizmetinde Arz-Talep İlişkisi 30
Tablo 5: Ekonomik Seviye Ve Sağlık Sistemi Politikalarına Göre Sınıflandırılmış Ulusal  Sağlık Sistemi Tipleri 31
Tablo 6: The World Bank Sınıflandırma Ölçütü 33
Tablo 7: The World Bank Mali Kaynak / Harcama Yeri Gruplaması 34
Tablo 8: The World Bank Milli Gelire Göre Gruplaması 34
Tablo 9: OECD Finansman Kaynakları / Ödeme Metotları İlişkisi 36
Tablo 10: Bülent Kılıç Ve Çiğdem Bumin Sınıflandırması 40
Tablo 11: Sargutan Sınıflandırmasına Göre Sağlık Sistemi Tipleri Ve Ayırt Edici Temel Özellikleri 53
Tablo 12: Sargutan Sınıflandırmasına Göre Ülkelerin Sağlık Sistemi Tiplerinin 65
Tablo 13: Özel Teşebbüs / Serbest Pazar Tipi Sağlık Sistemli Ülkeler 67
Tablo 14: Refah Yönelimli / Sigorta Tipi Sağlık Sistemli Ülkeler 70
Tablo 15: Kapsayıcı / Bütüncül / Tekçil Hizmet Tipi Sağlık Sistemli Ülkeler 74
Tablo 16: Sosyalist / Kolektivist Tipi Sağlık Sistemli Ülkeler 78
Tablo 17: Türkiye, Bazı Sağlık Göstergeleri 2969
Tablo 18: Türkiye’de Toplam Sağlık Harcamalarının Kaynakları Ve GSMH İçindeki
Gelişimi  2973
Tablo 19: Türkiye’deki Sağlık Harcamaları İle İlgili Ulusal Sağlık Hesabı Tablolarında
Kullanılan Temel Değişim Değerleri 2974
Tablo 20: Türkiye’de Sağlık Harcaması Türleri Ve Gayrı Safi Yurt İçi Hasılaya
(GSYİH) Oranları 2974
Tablo 21: OECD Ülkelerinde Toplam Sağlık Harcamalarının, Gayrı Safi Yurt İçi
Hasılalarına (GSYİH) Oranları (%), 2000 2975
Tablo 22: OECD Ülkelerinde Sağlık Hizmetlerinin Finansmanıyla İlgili Göstergeler 2975
Tablo 23: Türkiye’de Kişi Başına Sağlık Harcaması (KBSH) Türleri  2975
Tablo 24: OECD Ülkelerinde, Satın Alma Gücü Paritesi İle Kişi Başına Toplam
Sağlık Harcamaları (ABD $), 2000 2976
Tablo 25: Türkiye’de Toplam Sağlık Harcamalarının Finansman Kaynakları 2976
Tablo 26: Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Dağılımı 2977
Tablo 27: Türkiye’de Toplam Cari Sağlık Harcamalarının, Temel Hizmet Sunucu
Türlerine Dağılımı (%)  2978
Tablo 28: Türkiye’de Sağlık Yatırım Harcamalarının, Toplam Sağlık Harcamaları
(TSH) İçindeki Oranı (%)   2978
Tablo 29: Özel Sektörden Sağlık Hizmeti Talebi İçin Yapılan Toplam Sağlık Harcamaları 2979
Tablo 30: Türkiye Sağlık Sektörü Özel Hekim Talebi Harcamaları 2979
Tablo 31: Toplam Sağlık Harcamaları İçerisinde İlaç Giderlerine Ayrılan Pay 2980
Tablo 32: Toplam İlaç Harcamaları, Türkiye 2981
Tablo 33: Sosyal Sigorta Fonlarının Toplam İlaç Harcamaları 2981
Tablo 34: OECD Ülkeleri Toplam İlaç Harcamalarının, Satın Alma Gücü Paritesine
Göre Toplam Sağlık Harcamaları İçindeki Oranı (%) 2000 2981Tablo 35: Türkiye Sağlık Sektörünün Başlıca Ürünleri, Arz Edicileri, Mali Kaynakları 2983
Üst Kademe Sağlık İdaresi Hizmetleri  
Sağlık İnsangücü Eğitimi Hizmetleri
Temel Ve Koruyucu-Geliştirici Sağlık Hizmetleri
Birinci Kademe (Ayakta) Tedavi Hizmetleri
Yataklı Tedavi Hizmetleri
İlaç, Aşı, Serum, Madde Üretim Ve Satış Hizmetleri
İlaç Dağıtım Hizmetleri
Eczahane Hizmetleri
Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Üretim Ve Satış Hizmetleri
Muayenehane Klinik, Poliklinik Hizmetleri
Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri
Tıbbi Görüntüleme Hizmetleri
Ambulans Hizmetleri
Hudut Ve Sahiller Sağlık Hizmetleri
Adli Tıp Hizmetleri
Sağlık Sigortası Hizmetleri (Talep Sistemi Unsuru)
Doğrudan Kişisel Hizmet Talebi (Talep Sistemi Unsuru)
Tablo 36: Türkiye Sağlık Sektörünün Sağlık Hizmeti Arz Sistemleri 2986
A. Kamu Kaynakları
 a. Merkezi İdare Kaynakları
  Sağlık Bakanlığı
  Diğer Bakanlık Ve Kuruluşlar
  Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  Üniversiteler (Kamu, Vakıf)
 b. KİT Kaynakları
  Kamu İktisadi Teşebbüsleri   
 c. Özel İdare Kaynakları
  Özel İdareler
 d. Yerel Yönetim Kaynakları
  Belediye, Köy, Muhtarlık
B. Özel Kaynaklar  
 a. Özel Sermaye ve diğer kaynaklar
  Özel Sektör Kuruluşları
 b. Kişilerin Arz Amaçlı Harcamaları
  Kişisel Doğrudan Harcamalar
  Kişisel Dolaylı Harcamalar
C. Diğer Kaynaklar
 a. Sigorta Amaçlı Kuruluşların Gelirleri
  Özel Sağlık Sigortası Kuruluşları
 b. Yardım Amaçlı Kuruluşların Kaynakları
  Yardım Amaçlı Kuruluşlar
  c. Yardım Amaçlı Kişisel Kaynaklar      
  Yardım Amaçlı Kişiler
D- Kamu, Özel Ve Diğer Mali Kaynakların Bir Arada Olduğu Karma Arz Mali Kaynakları
Arz Ve Talep Amaçlarının Bir Arada Olduğu Karma Mali Kaynaklar

Tablo 37: Türkiye Sağlık Sektörü Arz Sistemlerinin Kurumsal Mali Kaynakları Ve
Harcama Yerleri 2993
 Sadece Arz Amaçlı Olan Mali Kaynaklar
 A. Kamu Mali Kaynakları
A.1. Merkezi Yönetim Birimlerinin Kaynakları
 a. Bütçe, DS Kaynakları
 - Sağlık Bakanlığı'na Tahsis Edilen Ödenekler
  - Diğer Bakanlık Ve Kuruluşlara Tahsis Edilen Ödenekler  
 - TSK’ne Tahsis Edilen Ödenekler
 - Üniversitelere Tahsis Edilen Ödenekler
 - Diğer Hazine / Bütçe Ödenekleri
  b. Özel Fonlardan Elde Edilen Kaynaklar
 - 3418 Sayılı Kanunla SB'na Tahsis Edilen Kaynaklar
 - Diğer Fonlardan SB'na Tahsis Edilen Kaynaklar
 c. Diğer Fon Kaynakları
A.2. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) Kaynakları
A.3. Özel İdarelerin Kaynakları
A.4. Yerel Yönetimlerin Kaynakları
 A.5. Diğer Kamu Kaynakları
B. Özel Mali Kaynakları
B.1. Özel Sektör  Kuruluşlarının Kaynakları
 B.2. Kişisel Harcama Kaynakları
 a. Kişisel Doğrudan Harcama Kaynakları
 b. Kişisel Dolaylı Harcama Kaynakları
 B.3. Diğer Özel Kaynaklar
C. Diğer Mali Kaynaklar
 C.1. Sigorta Kuruluşların Kaynakları
 a. Özel Sağlık Sigortası Kuruluşlarının Kaynakları
C.2. Yardım Amaçlı Kuruluş Ve Kişilerin Kaynaklar
 a. Yardım Amaçlı Kuruluşların Kaynakları
 - Kamu Yardım  Kuruluşlarının Kaynakları
   SHÇEK Kaynakları
   SYDTF Kaynakları
   Diğer Kaynaklar
 - Toplumsal Yardım Kuruluşlarının Kaynakları
  Kızılay Kaynakları
  Diğer Toplumsal Yardım Kuruluşların Kaynakları
  - Özel Yardım Kuruluşların Kaynakları
  b. Yardım Amaçlı Kişilerin Kaynakları
  - Kişilerin Yardım Amaçlı Doğrudan Harcama Kaynakları
 c. Diğer Yardım Kaynakları
C.3. Diğer Sağlık Hizmeti Arz Kaynakları
Kamu, Özel Ve Diğer Mali Kaynakların Bir Arada Olduğu Karma Arz Mali Kaynakları
Arz Ve Talep Amaçlarının Bir Arada Olduğu Karma Mali Kaynaklar

Tablo 38: Hizmet Sunucuları Tarafından Yapılan Genel Sağlık Harcamalarının Ve Sağlık
Hizmeti Türlerinin Arzı İçin Yapılan Harcamaların Dağılımı (Trilyon TL), Türkiye, 2000 2975
Tablo 39: Hizmet Sunucuları Tarafından Sağlık Hizmeti Türlerine Yapılan Genel
Sağlık Harcamalarının, Hizmet Sunucu Gruplarına Dağılımı (%), Türkiye, 2000 2997
Tablo 40: Hizmet Sunucuları Tarafından Yapılan Toplam Sağlık Harcamalarının, Sağlık
Hizmeti Türlerine Dağılımı (%), Türkiye, 2000     2999

Tablo 41: Hizmet Sunucuları Tarafından Yapılan Cari Sağlık Harcamalarının, Sağlık
 Hizmeti Türlerine Dağılımı (%), Türkiye, 2000 3001
Tablo 42: Sağlık Bakanlığı, Kamu Üniversiteleri, Belediyeler Ve TSK’nin Sağlık Hizmeti
Arzı Amaçlı Toplam Harcamaları 3003
Tablo 43: Sağlık Bakanlığı Ve Kamu Üniversitelerinin Döner Sermaye Harcamaları 3004
Tablo 44: Türkiye’de Kamu Sektörü Sağlık Harcaması Türlerinin, Sağlık Harcaması
Türleri İçindeki Oranları (%), (OECD metoduyla Sosyal Güvenlik Fonları Dahil) 3005
Tablo 45: Türkiye’de Kamu Sektörü Sağlık Harcaması Türlerinin, Sağlık Harcaması
Türleri İçindeki Oranları (%), (Sosyal Güvenlik Fonları Hariç) 3005
Tablo 46: Türkiye’de Kamu Sektörü Sağlık Harcaması Türleri Ve Gayrı Safi Yurt  İçi
Hasılaya (GSYİH) Oranları, (OECD metoduyla Sosyal Güvenlik Fonları Dahil) 3005
Tablo 47: Türkiye’de Kamu Sektörü Sağlık Harcaması Türleri Ve Gayrı Safi Yurt İçi
Hasılaya (GSYİH) Oranları, (Sosyal Güvenlik Fonları Hariç) 3006
Tablo 48: Türkiye’de Kamu Sektörü Toplam Cari Sağlık Harcamalarının, Hizmet Sunucusu
Türlerine Dağılımı (%), (OECD metoduyla Sosyal Güvenlik Fonları Dahil) 3006
Tablo 49: Türkiye’de Kamu Sektörü Toplam Cari Sağlık Harcamalarının, Hizmet
Sunucusu Türlerine Dağılımı (%), (Sosyal Güvenlik Fonları Hariç) 3006
Tablo 50: Türkiye’de Kişi Başına Kamu Sektörü Sağlık Harcaması (KBKSSH) Türleri
(OECD metoduyla Sosyal Güvenlik Fonları Dahil) 3007
Tablo 51: Türkiye’de Kişi Başına Kamu Sektörü Sağlık Harcaması (KBKSSH) Türleri
(Sosyal Güvenlik Fonları Hariç) 3007
Tablo 52: OECD Ülkelerinde, Toplam Sağlık Harcaması Kamu Ve Özel Sektör
 Paylarının, Gayrı Safi Yurt İçi Hasılalarına (GSYİH) Oranları (%), 2000 3007
Tablo 53: OECD Ülkelerinde, Toplam Sağlık Harcamaları İçinde Kamu Ve Özel Sektör
Payları (%), 2000 3008
Tablo 54: Sağlık Bakanlığı Mali Kaynakları Ve SB Bütçesinin Konsolide Devlet
Bütçesine Oranı 3009
Tablo 55: Sağlık Bakanlığı’nın Genel Bütçe ve Fon Kaynaklı Harcamalarının Hizmet
Türleri (Döner Sermaye Hariç)  3011
Tablo 56: Sağlık Bakanlığı’nın Genel Bütçe Ve Fon Kaynaklı Harcamalarının Gider
Gurupları (Döner Sermaye Hariç)   3011
Tablo 57: İl Özel İdarelerinin Gelir Kaynakları: 1998 3029
Tablo 58: Belediyelerin Sağlık Harcamaları  3036
Tablo 59: Türkiye’de Özel Sektör Sağlık Harcaması Türleri Ve Gayrı Safi Yurt İçi
Hasılaya (GSYİH) Oranları  3037
Tablo 60: Türkiye’de Özel Sektör Sağlık Harcaması Türlerinin, Sağlık Harcaması
Türleri İçindeki Oranı (%) 3037
Tablo 61:Türkiye’de Özel Sektör Toplam Cari Sağlık Harcamalarının, Hizmet Sunucusu
Türlerine Dağılımı (%) 3038
Tablo 62: Türkiye’de Kişi Başına Özel Sektör Sağlık Harcaması (KBÖSSH) Türleri  3038
Tablo 63: SSK Sağlık Tesislerinde Yapılan Tetkik Ve İlaç Miktarları 3041
Tablo 64: SSK Sağlık Tesisleri Giderleri Dağılımı 3041
Tablo 65: 2000 Yılı SSK Tedavi Faaliyetlerinin Sağlık Tesislerine Göre Dağılımı 3041
Tablo 66: Türkiye’de Kan Merkezleri Ve Kan İstasyonlarının Kuruluşlara Göre Dağılımı 3045
Tablo 67: Kızılay’ın Aldığı Kan Bağışları  3046
Tablo 68: Kızılay’ın Tıbbi Cihaz-Malzeme Yardımları 3046
Tablo 69: 2001 Yılı Sağlık Yardımları Dağılımı 3047
Tablo 70: Sağlık Bakanlığı Ve Bakanlık Dışı Yataklı Tedavi Kurumlarında Görevli
Personelin Dağılımı  3052
Tablo 71: Yataklı Tedavi Kurumlarında Görevli Uzman Hekimlerin Dağılımı, Hekim
Sayıları Ve Hekim Başına Nüfus  3052
Tablo 72: Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumlarındaki Bazı Tıbbi Cihazların Sayısı 3060
Tablo 73: Türkiye Sağlık Sektörünün Sağlık Hizmeti Talep Sistemleri 3067
A. Kamu Kaynakları
a. Bütçe, Döner Sermaye
 Sağlık sektörünün tüm ürünleri için birimlerin kurulması ve hizmetlerin üretilmesi
  Memurlar için tedavi hizmetleri
  TSK personeli için tedavi
  Sosyal güvenlik kurumlarına destek
  Yardım amaçlı sağlık. hizmetlerine destek
 b. Fonlar
 Sağlık sektörünün tüm ürünleri için
  Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu  hizmetleri için
  Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Fonu İdaresi hizmetleri için
 c. KİT’ler
 Sağlık sektörünün tüm ürünleri için
 d. Özel İdareleri
 Sağlık sektörünün tüm ürünleri için
  Sosyal Yardım amaçlı sağlık hizmetleri
 e. Yerel Yönetimler
 Belediyeler
  Sağlık sektörünün tüm ürünleri için birimlerin kurulması ve hizmetlerin üretilmesi
  Sosyal Yardım amaçlı sağlık hizmetleri
  Koy / Muhtarlık
   Sağlık sektörünün tüm ürünleri İçin
 B. Özel Kaynaklar
a. Özel Sermaye ve diğer
  Sağlık sektörünün tüm ürünleri için
b-Fertler / Hane Halkı
  Sağlık sektörünün tüm ürünleri için (Doğrudan Kişisel / Hane Halkı Harcamaları)
C. Diğer Kaynaklar
 a. Sosyal ve Özel Sağlık Sigortaları
 Tedavi edici ve bazı koruyucu sağlık hizmetleri
  -Dolaylı Kişisel / Hane Halkı harcamaları
 -Primli Sağlık / Hastalık Sigortası Hizmetleri
   Emekli Sandığı
  SSK
  Bağ-Kur
   Diğer sosyal sigorta Sandıkları, Birlikleri
   Özel sağlık sigortaları
b. Kamu Yardım Kuruluşları
 Sağlık sektörünün tüm ürünleri için
c. Toplumsal Yardım Kuruluşları
  Sağlık sektörünün tüm ürünleri için
 d. Özel Yardım Kuruluşları
 Sağlık sektörünün tüm ürünleri için
 e. Kişisel / Hane Halkı Yardımları
 Sağlık sektörünün tüm ürünleri için
 D- Kamu, Özel Ve Diğer Mali Kaynakların Bir Arada Olduğu Karma Talep Mali Kaynakları
 Talep Ve Arz Amaçlarının Bir Arada Olduğu Karma Mali Kaynaklar

Tablo 74: Türkiye Sağlık Sektörü Talep Sistemlerinin Kurumsal Mali Kaynakları Ve
 Harcama Yerleri 3073
  Sadece Talep Amaçlı Olan Mali Kaynaklar
A. Kamu Mali Kaynakları
A.1. Merkezi Yönetim
 a. Bütçe Ve Döner Sermaye Kaynakları
  - SB'na Tahsis Edilen Ödenekler
  - Diğer Bakanlık Ve Kuruluşlara Tahsis Edilen Ödemeler
 - TSK’ne Tahsis Edilen Ödenekler
 - Üniversitelere Tahsis Edilen Ödenekler
 - Diğer Hazine / Bütçe Ödenekleri
 b. Özel Fonlardan Elde Edilen Kaynaklar
 - 3418 Sayılı Kanunla SB'na Tahsis Edilen Kaynaklar
 - Diğer Fonlardan SB’na Tahsis Edilen Kaynaklar
 c. Diğer Fon Kaynakları
A.2. Kamu İktisadi Teşebbüsleri KİT Kaynakları
A.3. Özel İdarelerin Kaynakları
A.4. Yerel Yönetimlerin Kaynakları
 A.5. Diğer Kamu Kaynakları
B. Özel Mali Kaynaklar
B.1. Özel Sektör  Kuruluşları Kaynakları
 B.2. Kişisel /  Hane Halkı Harcama Kaynakları
 a. Kişisel / Hane Halkı Doğrudan Harcama Kaynakları
 b. Kişisel / Hane Halkı Dolaylı Harcama Kaynakları
 B.3. Diğer Özel Talep Finansman Kaynakları
C. Diğer Mali Kaynaklar
 C.1. Sigorta Kuruluşların Kaynakları
  a. Sosyal Sigorta Kuruluşlarının Kaynakları
  - Emekli Sandığı Kaynakları Memur Kişisel / Hane Halkı Ödemelerinden
  - Sosyal Sigortalar Kurumu Kaynakları Çalışan Kişisel / Hane Halkı Ödemelerinden
  - Bağ-Kur Kaynakları İştirakçi Kişisel / Hane Halkı Ödemelerinden
  - Diğer Sosyal Sigorta Kuruluşlarının Kaynakları
 b. Özel Sektör Sigorta Kuruluşlarının Kaynakları
 c. Diğer Sigorta Kuruluşlarının Kaynakları
 C.2. Yardım Amaçlı Kuruluş Ve Kişi Kaynakları
 a. Yardım Amaçlı Kuruluşların Kaynakları
 - Kamu Yardım Kuruluşlarının Kaynakları  
  SHÇEK Kaynakları
   SYDTF Kaynakları
   Diğer Kamu Yardım Kurumlarının Kaynakları
 - Toplumsal Yardım Kuruluşlarının Kaynakları
  Kızılay Kaynakları
  Diğer Toplumsal Yardım Kuruluşlarının Kaynakları
  - Özel Yardım Kuruluşların Kaynakları
 b. Yardım Amaçlı Kişilerin Kaynakları
 - Kişisel / Hane Halkı Doğrudan Yardım Amaçlı Kaynakları
 - Kişisel / Hane Halkı Dolaylı Yardım Amaçlı Kaynaklar
 c. Diğer Yardım Amaçlı Kuruluş Ve Kişi Kaynakları
C.3. Diğer Sağlık Hizmeti Talep Kaynakları
 Kamu, Özel Ve Diğer Mali Kaynakların Bir Arada Olduğu Karma Talep Mali Kaynakları
 Talep Ve Arz Amaçlarının Bir Arada Olduğu Karma Mali Kaynaklar

Tablo 75: Tüm Bakanlık Ve Kuruluşlar, Kamu Üniversiteleri, KİT’ler Ve Fon Kaynaklarının Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları 3076
Tablo 76: Ödemeyi Yapanların Genel Sağlık Harcamalarının Ve Sunucuların Hizmet
 Gelirlerinin Dağılımı (TL), Türkiye, 2000 3077
Tablo 77: Hizmet Sunucularına Yapılan Genel Sağlık Harcamalarının, Ödemeyi
Yapanlara Dağılımı (%), Türkiye, 2000 3078
Tablo 78: Ödemeyi Yapanların Toplam Sağlık Harcamalarının, Hizmet Sunucularına
 Dağılımı (%), Türkiye, 2000 3079
Tablo 79: Ödemeyi Yapanların Cari Sağlık Harcamalarının, Hizmet Sunucularına
Dağılımı (%), Türkiye, 2000 3080
Tablo 80: Ödemeyi Yapanların Genel Sağlık Harcamalarının Ve Sağlık Hizmeti
Türlerine Yapılan Ödemelerin Dağılımı (TL), Türkiye, 2000 3081
Tablo 81: Sağlık Hizmeti Türlerine Yapılan Genel Sağlık Harcamalarının, Ödemeyi
 Yapanlara Dağılımı (%), Türkiye, 2000 3082
Tablo 82: Ödemeyi Yapanların Toplam Sağlık Harcamalarının, Sağlık Hizmeti
Türlerine Dağılımı (%), Türkiye, 2000 3082
Tablo 83: Ödemeyi Yapanların Cari Sağlık Harcamalarının, Sağlık Hizmeti Türlerine
Dağılımı (%), Türkiye, 2000 3084
Tablo 84: OECD Ülkelerinde, Toplam Sağlık Harcamaları İçinde Kişisel Doğrudan /
Cepten Sağlık Harcamaları Payları (%), 2000 3091
Tablo 85: Türkiye’de Sosyal Sigorta Kuruluşlarının Toplam Sağlık Hizmeti Talebi
Harcamaları 3094
Tablo 86: Türkiye’de Sosyal Güvence Fonlarının, Toplam Cari Ve Kişi Başına Cari
Sağlık Harcamaları Dağılımı 3095
Tablo 87: Türkiye’de Sosyal Sigorta Fonları Sağlık Harcamalarının, Toplam
Cari Sağlık Harcamaları İçindeki Payı (%) 3095
Tablo 88: SSK Prim Oranları 3096
Tablo 89: İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortasının Gelir-Gider Dengesi 3097
Tablo 90: İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortasının 5 Yıllık Gelir-Gider Dengesi 3097
Tablo 91: Hastalık Sigortası Sağlık Yardımlarından Yararlanan Nüfus Grupları 3098
Tablo 92: Hastalık Sigortasının 2000 Yılı Gelir-Gider Dengesi 3098
Tablo 93: Hastalık Sigortasının 5 Yıllık Gelir-Gider Dengesi  3099
Tablo 94: Anlaşmalı Ve Hariçte Yaptırılan Tedavi Giderleri  3100
Tablo 95: Analık Sigortasının 5 Yıllık Gelir-Gider Dengesi 3100
Tablo 96: 1479 Sayılı Kanuna Göre Aktif Sigortalı Sayısı 3102
Tablo 97: 2926 Sayılı Kanuna Göre Aktif Sigortalı Sayısı 3102
Tablo 98: Bağ-Kur’un Prim Gelirleri  3103
Tablo 99: Bağ-Kur’un Prim Dışı Gelirleri  3103
Tablo 100: Bağ-Kur’un Giderleri  3104
Tablo 101: Yıllar İtibariyle Yapılan Sağlık Yardımları  3107
Tablo 102: 2000 Yılında Yapılan Sağlık Yardımlarının Ayrıntılı Dökümü 3107
Tablo 103: Amele Birliği Yardımları  3111
Tablo 104: Yeşil Kartlılar İçin Yapılan Toplam Cari Ve Kişi Başına Cari Sağlık
Harcamaları 3115

EK TABLOLAR  3123

Tablo 105: Ülkelerin Temel Göstergeleri  (Dünya Sağlık Örgütü DSÖ: WHO) 3124
Tablo 106: Ülkelerin Temel Göstergeleri 3126
Tablo 107: Ülkelerin Sağlıklı Yaşam Beklentisi (Dünya Sağlık Örgütü) 3128
Tablo 108: Ülkelerin Seçilmiş Ulusal Sağlık Harcamaları Göstergeleri (DSÖ) 3130
Tablo 109: Ülkelerin Seçilmiş Ulusal Sağlık Harcamaları Göstergeleri 3132
Tablo 110: Ülkelerin Seçilmiş Ulusal Sağlık Harcamaları Göstergeleri 3134
Tablo 111: Ülkelerin Seçilmiş Ulusal Sağlık Harcamaları Göstergeleri 3136
Tablo 112: İnsani Gelişme Endeksi (BM Kalkınma Programı: UNDP) 3138
Tablo 113: İnsani Gelişme Endeksi Eğilimleri (BM Kalkınma Programı: UNDP) 3140
Tablo 114: Nüfus Eğilimleri (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı: UNDP)  3142
Tablo 115: Sağlık Yükümlülükleri: Erişim, Hizmetler ve Kaynaklar (UNDP) 3144
Tablo 116: Önemli Küresel Sağlık Sorunları Ve Mücadeleler (UNDP)  3146
Tablo 117: Yaşama: İlerlemeler Ve Duraksamalar (UNDP)  3148
Tablo 118: Eğitim Yükümlülükleri: Kamu Harcamaları (UNDP) 3150
Tablo 119: Okuryazarlık Ve Okula Kayıt (UNDP)  3152
Tablo 120: Teknoloji: Yayılma Ve Yaratıcılık (UNDP)  3154
Tablo 121: Ekonomik Performans (UNDP)  3156
Tablo 122: Gelir Ve Tüketimde Eşitsizlik (UNDP) 3158
Tablo 123: Ticaretin Yapısı (UNDP)   3160
Tablo 124: Kamu Harcamalarında Öncelik (UNDP)  3162
Tablo 125: Enerji Ve Çevre (UNDP)   3164
Tablo 126: Mülteciler Ve Silahlanma (UNDP)  3166
Tablo 127: Cinsiyet İlişkili Gelişme Endeksi (UNDP)  3168
Tablo 128: Cinsiyete Göre Yetki Ölçümü (UNDP) 3170
Tablo 129: Cinsiyete Göre Eğitimdeki Eşitsizlikler (UNDP) 3172
Tablo 130: Gelişmenin Temel Göstergeleri (Dünya Bankası: WB)  3174
Tablo 131: Yoksulluk Ve Gelir Dağılımı (Dünya Bankası: WB)  3176
Tablo 132: Ekonomik Etkinlikler (Dünya Bankası: WB)  3178
Tablo 133: Ticaret, Yardım Ve Finansman (Dünya Bankası: WB)  3180

NOT: Yukarıdaki listelere, Ülke Raporları içinde yer alan
   şema, grafik, tablo, kaynak ve benzerleri dahil edilmemiştir.
  Bunlar için ilgili ülke raporlarını inceleyiniz.
ŞEMALAR, TABLOLAR VE EK TABLOLARIN TOPLU LİSTESİ
Anasayfa

ANASAYFA

Her Hakkı Saklıdır © www.sargutan.com
Her Hakkı Saklıdır © www.sargutan.com
Her Hakkı Saklıdır © www.sargutan.com
Her Hakkı Saklıdır © www.sargutan.com
Her Hakkı Saklıdır ©
 www.sargutan.com
Her Hakkı Saklıdır 
© www.sargutan.com
 
Karsilastirmali Saglik Sistemleri Kavram Metod ve Uygulamalar.pdf
Saglik Sektorlerinin Genel Sistem ve Mali Yapilari.pdf
93 TURKIYE SAGLIK SEKTORU, SAGLIK SISTEMI VE MALI YAPILARI.pdf
96 Ek 2 Okuma Eki (TSP).pdf
98 Yararlanilan Kaynaklar.pdf
Gülay’a, Güldal’a, Aydal’a, Sinan’a, Zafer’e, Sidal’a, Çınar’a ve diğerlerime... 
                             A. Erdal Sargutan