Sağlık Yönetiminde Gelişmek  Ve Bilgilerinizi Yenilemek İçin...
www.sargutan.com

 

 

I- GİRİŞ  

 Bilim, Teknoloji Ve Sağlık Teknolojisi

 Temel Kavramlar

     Bilim Ve Teknoloji

     Sağlık Teknik Ve Teknolojisi

     Sağlık Donatımı

II-  DÜNYADA TIBBİ CİHAZ VE MALZEME ÜRETİMİ  

 Dünyada Bilim Ve Teknolojinin Yakın Tarihçesi

 Günümüz Dünyasında Bilim, Teknoloji Ve Sağlık Teknolojisi

    Günümüzde Bilim Ve Teknoloji

    Günümüzde Sağlık Teknolojisi

    Teknoloji Transferi

    Esnek Üretim Ve Jenerik Teknolojiler

Bilim Ve Teknolojide Genel Ve Sektörel Devlet Politikalarının Gerekliliği

Sağlık Teknik Ve Teknolojilerinin Gelişme Aşamaları

    Faydalılık, Kalite, Güvenilirlik, Güvenlilik

Sağlık Teknolojisi Uygulamalarında Düzeyler

    Sağlık Sektöründe Ülke Düzeyi Sağlık Teknolojisi Uygulamaları

    Sağlık Kuruluşlarında Birim Düzeyi Sağlık Teknolojisi Uygulamaları

Dünyada Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Sektörü Ve Üretim

     Mevcut Durum

     Uygun Teknolojinin Değerlendirilmesi Ve Seçimi

     Ülke Örnekleri

     Çözümün Esasları

    Sonuçlar

III- TÜRKİYE’DE TIBBİ CİHAZ VEMALZEME ÜRETİMİ

Türkiye’de Bilim Ve Teknolojinin Yakın Tarihçesi

Günümüz Türkiye’sinde Bilim Ve Teknoloji  

       Temel Tespitler

       Türk Bilim Politikası 1983-2003 Belgesi

       Türk Bilim Ve Teknoloji Politikası 1993-2003 Belgesi

       Vizyon 2003 Ulusal Bilim Ve Teknoloji Politikası 2003-2023 Strateji Belgesi

       Kalkınma Planları

       Sonuç

Türkiye’de Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Sektörü Ve Üretim

       Genel Görünüm

       Gümrük Birliği / Avrupa Birliği Ortamında Sağlık Teknolojileri Ve Sağlık Donatımı

      Sorunlar

       Öneriler

Türkiye’de Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Üretim Ve İthalatı Sektör  Araştırması

EK

Araştırma Soruları

KAYNAKLAR

ŞEMA   

Şema 1: Sağlık Teknik Ve Teknolojilerinin Düzenli Ve Kontrollü

Gelişme Aşamaları

İçindekiler
Her Hakkı Saklıdır © www.sargutan.com
Anasayfa

ANASAYFA