Sağlık Yönetiminde Gelişmek  Ve Bilgilerinizi Yenilemek İçin...
www.sargutan.com
Bilim  
Teknoloji
Sağlık teknolojisi  
Sağlık Donatımı
İlaç 
Teknik Hizmetler

 

 

I- BİLİM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ    

 

KAVRAMLAR, TANIMLAMALAR        

BİLİM VE TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ      

BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ GEREKLİLİĞİ    

BİLİM VE TEKNOLOJİDE DEVLETİN ROLÜ   

TEKNİK VE TEKNOLOJİNİN GELİŞME AŞAMALARI        

     ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME: Ar-Ge    

     UYGULAMA VE YAYILMA

      DEĞERLENDİRME VE DÜZENLEME

ENFORMASYON VE TEKNİK-TEKNOLOJİ TRANSFERİ   

ESNEK ÜRETİM VE JENERİK TEKNOLOJİLER

TÜRKİYE’DE BİLİM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

      TÜRKİYE’DE BİLİM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ     

     TÜRKİYE’DE BİLİM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE MEVCUT DURUM     

     TÜRKİYE’DE BİLİM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ İÇİN ÖNLEMLER   

 

II- SAĞLIK TEKNOLOJİSİ YÖNETİMİ

 

SAĞLIK TEKNOLOJİSİNDE KAVRAMLAR, TANIMLAMALAR

     SAĞLIK DONATIMLARIYLA İLGİLİ TANIMLAR

      İLAÇLA İLGİLİ TANIMLAR

      İLAÇ VE NESNELERLE İLGİLİ ÜÇ TEMEL ÖLÇÜT

                Kalite  

               ‘Güvenilir’lik / ‘Emin’lik

                ‘Güvenli’lik / ‘Emniyetli’lik

SAĞLIK TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ

       GÜNÜMÜZDE DURUM

SAĞLIK TEKNİK VE TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞME AŞAMALARI

       Şema 1: OTA'ya Göre Medikal Teknolojilerin Gelişme Ve Yayılma Basamakları  

      Şema 2: Sağlık Teknik Ve Teknolojilerinin Düzenli Ve Kontrollü Gelişme aşamaları          

      Şema 3: Sanayileşmiş Ülkelerle Gelişmekte Olan Ülkelerde Bilim, Teknoloji Ve Üretim Arasındaki İlişkiler  

      SAĞLIK DONATIMLARININ GELİŞME AŞAMALARI

               Araştırma Ve Geliştirme Aşaması                                                                        

              Uygulama Ve Yayılma Aşaması                                                                          

              Değerlendirme Ve Düzenleme Aşaması                                                           

      İLAÇLARIN GELİŞME AŞAMALARI                                                                             

              Araştırma Ve Geliştirme Aşaması                                                                        

              Uygulama Ve Yayılma Aşaması                                                                          

              Değerlendirme Ve Düzenleme Aşaması                                                           

SAĞLIK TEKNOLOJİSİNDE YÖNETİM KADEMELERİ                                                   

      SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÜLKE DÜZEYİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ                           

      SAĞLIK KURULUŞLARINDA BİRİM DÜZEYİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ                  

 

III- SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÜLKE DÜZEYİ SAĞLIK TEKNOLOJİSİ YÖNETİMİ                

 

DÜNYADA ÜLKE DÜZEYİ SAĞLIK TEKNOLOJİSİ YÖNETİMİNDE MEVCUT DURUM

      DÜNYADA ÜLKE DÜZEYİ SAĞLIK DONATIMI YÖNETİMİNDE MEVCUT DURUM

      DÜNYADA ÜLKE DÜZEYİ İLAÇ YÖNETİMİNDE MEVCUT DURUM                     

      ÜLKE UYGULAMALARI                                                                                                 

      SONUÇLAR                                                                                                                     

TÜRKİYE’DE ÜLKE DÜZEYİ SAĞLIK TEKNOLOJİSİ YÖNETİMİNDE MEVCUT DURUM

      TÜRKİYE’DE ÜLKE DÜZEYİ SAĞLIK DONATIMI YÖNETİMİNDE MEVCUT DURUM

      TÜRKİYE’DE ÜLKE DÜZEYİ İLAÇ YÖNETİMİNDE MEVCUT DURUM                 

       GÜMRÜK BİRLİĞİ / AVRUPA BİRLİĞİ ORTAMINDA SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ  

TÜRKİYE’DE ÜLKE DÜZEYİ SAĞLIK TEKNOLOJİSİ YÖNETİMİ İÇİN ÖNLEMLER

        TÜRKİYE’DE ÜLKE DÜZEYİ SAĞLIK DONATIMI YÖNETİMİ İÇİN ÖNLEMLER  

       TÜRKİYE’DE ÜLKE DÜZEYİ İLAÇ YÖNETİMİ İÇİN ÖNLEMLER                              

 

IV- TÜRKİYE SAĞLIK KURULUŞLARINDA BİRİM DÜZEYİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ      

 

SAĞLIK KURULUŞLARI TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE MEVCUT DURUM                 

SAĞLIK KURULUŞLARI TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE SORUNLAR                           

SAĞLIK KURULUŞLARI TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE GENEL ÖNLEMLER             

SAĞLIK TEKNOLOJİSİ KONUSUNDA SAĞLIK KURULUŞU YÖNETİCİSİ ÜZERİNDEKİ BASKILAR                                                                                                  

       TIBBİ DONATIM ÜRETİCİLERİNİN BASKISI (ARZ EDİCİLER)                                

       HASTA VE HASTA YAKINLARININ BASKISI (TALEP EDİCİLER)                          

       SAĞLIK HİZMETİ VEREN PROFESYONELLERİN BASKISI (UYGULAYICILAR, KULLANICILAR)                                                                       

       YÖNETİCİNİN KENDİ ÜZERİNDEKİ BASKISI                                                            

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEKNOLOJİK İHTİYAÇLARIN YÖNETİMİ                   

      İHTİYACIN TESPİTİ VE YÖNLENDİRİLMESİ                                                              

      İHTİYACIN SAĞLIK KURULUŞU İÇİNDEN KARŞILANMASI                                  

      İHTİYACIN SAĞLIK KURULUŞU DIŞINDAN KARŞILANMASI                               

               Sağlık Kuruluşlarına Teknoloji Seçiminde Talep Değerlendirmesi              

               Sağlık Kuruluşlarına Teknoloji Seçiminde Fizibilite Araştırması                   

               Sağlık Kuruluşlarına Teknoloji Seçiminde ‘Fayda’ Araştırması                     

               Sağlık Kuruluşlarına Teknolojik Ürün Satın Alınması İşlemleri                      

      Şema 4: Sağlık Kuruluşlarında Satın Alma Örnek Akış Şeması                            

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEKNİK HİZMETLERİN ÖRGÜTLENMESİ                  

      SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEKNİK HİZMETLER                                                 

              Atölyeler (İşlik)                                                                                                         

              Teknik Birimler                                                                                                         

              Tıbbi Cihaz Birimleri                                                                                               

              Tıbbi Teknik Profesyoneller                                                                                  

              Özel Sektör Hizmeti                                                                                                

       SAĞLIK KURULUŞLARINDA KURULABİLECEK TEKNİK HİZMET BİRİMLERİ  

SAĞLIK KURULUŞLARINDA BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ                                 

SAĞLIK KURULUŞLARINDA AYAR DENETİMİ (KALİBRASYON) HİZMETLERİ     

       Şema 5: Sağlık Kuruluşlarında Ayar Denetimi Örnek Akış Şeması                      

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEKNOLOJİK RİSK YÖNETİMİ                                     

 

EKLER                                                                                                                                              

       Ek 1: FİZİBİLİTE ETÜDÜ RAPORU                                                                                     

       Ek 2: BİLİM VE TEKNOLOJİ İLE İLGİLİ MEVZUAT                                                          

       Ek 3: SAĞLIK DONATIMI İLE İLGİLİ MEVZUAT                                                               

       Ek 4: ECZACILIK VE İLAÇ İLE İLGİLİ MEVZUAT                                                             

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR                                                                                             

 

                                                                    ŞEMALAR                                           

         Şema 1: OTA'ya Göre Medikal Teknolojilerin Gelişme Ve Yayılma Basamakları        

        Şema 2: Sağlık Teknik Ve Teknolojilerinin Düzenli Ve Kontrollü Gelişme Aşamaları

        Şema 3: Sanayileşmiş Ülkelerle Gelişmekte Olan Ülkelerde Bilim, Teknoloji Ve  Üretim Arasındaki İlişkiler   

        Şema 4: Sağlık Kuruluşlarında Satın Alma Örnek Akış Şeması                                    

        Şema 5: Sağlık Kuruluşlarında Ayar Denetimi Örnek Akış Şeması

İçindekiler
Her Hakkı Saklıdır © www.sargutan.com
Anasayfa

ANASAYFA