Sağlık Yönetiminde Gelişmek  Ve Bilgilerinizi Yenilemek İçin...
www.sargutan.com
İlgili Meslek Komiteleri kararıyla 
İTO’nun hazırlattığı bu araştırmalar 
tıbbi cihaz ve malzeme sektörümüzün 
bütününü ele alarak değerlendiren, 
öneriler geliştiren 
ilk kapsamlı bilimsel çalışmalardır.

 

 

I- GİRİŞ

Temel Kavramlar

     Bilim Ve Teknoloji

     Sağlık Teknik Ve Teknolojisi

     Sağlık Donatımı

Günümüz Dünyasında Bilim, Teknoloji Ve Sağlık Teknolojisi

Günümüz Türkiye’sinde Bilim Ve Teknoloji

Bilim Ve Teknolojide Genel Ve Sektörel Devlet Politikalarının Gerekliliği

Sağlık Teknolojisi Uygulamalarında Düzeyler

Dünyada Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Sektörü

Türkiye’de Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Sektörü  

 

II- TÜRKİYE’DE TIBBİ CİHAZ VE MALZEME İTHALATI

Tıbbi Cihaz Ve Malzemeler Konusunda Sağlık Kuruluşu / Birimi Yöneticisi Üzerindeki Baskılar

Türkiye’de Sağlık Kuruluşu / Birimi Düzeyinde Sağlık Teknolojisi

Türkiye’de Tıbbi Cihaz-Malzeme İthalatı: Mevcut Durum 80

     Genel Görünüm

      Sorunlar

      Sayıştay Raporu

Türkiye’de Tıbbi Cihaz-Malzeme İthalatı: Öneriler

Türkiye’de Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Üretim Ve İthalatında Sektör Araştırması  

 

III- SAĞLIK KURULUŞLARINA / BİRİMLERİNE CİHAZ VE MALZEME SATIN ALINMASI

Sağlık Kuruluşlarında / Birimlerinde Teknoloji Yönetimi

Sağlık Kuruluşlarına / Birimlerine Cihaz Ve Malzeme Satın Alınmasında Taleplerin Değerlendirmesi  

     İç Örgütlenme Ve Başlangıç Formu

     Tıbbi Yönün Değerlendirilmesi Bileşeni

     Toplumun Değerlendirilmesi Bileşeni

     Kuruluşun / Birimin Değerlendirilmesi Bileşeni

     Satıcının Ve Donatımın Değerlendirilmesi Bileşeni

     Mâli Değerlendirme Bileşeni

     Değerlendirmelerin Bütünleştirilmesi Bileşeni

     Yeniden Değerlendirme Bileşeni

Sağlık Kuruluşlarına Cihaz Ve Malzeme Alımında Fizibilite  Araştırması

Sağlık Kuruluşlarına Cihaz Ve Malzeme Alımında ‘Fayda’ Araştırması

Bakım, Onarım, Ayar Denetimi Ve Risk Yönetimi

EK     

Araştırma Soruları

KAYNAKLAR

ŞEMA VE ÖRNEKLER

Şema 1: Sağlık Kuruluşlarında Ayar Denetimi Örnek Akış Şeması

 Örnek: Talep Değerlendirme Süreç Yürütme Bilgi Notu

 Örnek: Talep Değerlendirme Süreci Form:1 Başlangıç Formu

İçindekiler
Her Hakkı Saklıdır © www.sargutan.com
Anasayfa

ANASAYFA