Sağlık Yönetiminde Gelişmek  Ve Bilgilerinizi Yenilemek İçin...
www.sargutan.com

        

 

 

1996 Hacettepe Üniversitesi Geliştirme Vakfı Sosyal Bilimler Alanı İkincilik Derecesi ve Ödülü,

1996 Türkiye Ana-Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Vakfı’nca (TAÇSAV) En Başarılı Bilim Adamı Ödülü.

 

 

 

1. Gökdemir A. (ed.), Sargutan A. E. ve diğerleri (1985) YENİ TÜRK ANSİKLOPEDİSİ,

    Ötüken Neşriyat A.Ş., İstanbul. (ansiklopedi, 12 cilt)

2. Sargutan A. E. (1993) TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YAPISI, Sağlık-İş Sendikası yayını, Ankara. (araştırma, 44 sayfa)

3. Sargutan A. E. (1993) TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ YAPI VE ÜRÜNLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ,

    Sağlık-İş Sendikası yayını, Ankara. (araştırma, 213 sayfa)

4. Sargutan A. E. (1996) SAĞLIK İDARESİNDE  TEKNİK VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI,

    Sağlık Yayınları, Ankara. (araştırma, 200 sayfa)

5. Sargutan A. E. (1996) TÜRK SAĞLIK POLİTİKASI-Değerlendirmeler, İlkeler, Öneriler,

    Sağlık Yayınları, Ankara. (araştırma, 148 sayfa)

6. Ak B., Mete M., Sargutan A. E. (1997) HASTAHANELERDE EV İDARESİ HİZMETLERİ,

     Paksil-Ltd. Şirketi yayını. Ankara. (386 sayfa)

7. Sargutan A. E. (2006) SOSYAL POLİTİKA BİLİMİ, Sosyal Politikalar - Sosyal Devlet - Temel, Sosyal, Ekonomik Hak Ve

    Özgürlükler - Sosyal Yardım - Sosyal Hizmet - Sosyal Güvence,  

   Hacettepe Üniversitesi yayını, Ankara. (araştırma, 500 sayfa)

8. Sargutan A. E. (2006) KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ - Kavram, Metot Ve Uygulamalar, Ülkelerin Sağlık  

   Sektörlerinin Genel Sistem Ve Mali Yapıları, Sağlık Sistemi Tipleri Ve Belirgin Özellikleriyle Ülke Örnekleri, Türkiye

    Sağlık Sektörünün Sistem Ve Mali Yapıları,

    Hacettepe Üniversitesi yayını, Ankara. (araştırma, 608 sayfa)

9. Sargutan A. E. (2006) SAĞLIK SEKTÖRÜNDE VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEKNOLOJİ YÖNETİMİ - Bilim, Teknoloji,

    Sağlık Teknolojisi, Sağlık Donatımı, İlaç, Teknik Hizmetler,

    Hacettepe Üniversitesi yayını, Ankara. (araştırma, 314 sayfa)

10. Sargutan, A. E. (2009) TÜRKİYE’DE TIBBİ CİHAZ VE MALZEME ÜRETİMİ,

     İstanbul Ticaret Odası yayını, İstanbul. (araştırma, 250 sayfa kitap)

11. Sargutan, A. E. (2009) TÜRKİYE’DE TIBBİ CİHAZ VE MALZEME İTHALATI – Yarattığı Kayıplar Ve Çözüm Önerileri,

     İstanbul Ticaret Odası yayını, İstanbul.  (araştırma, 208 sayfa kitap)

12. Sargutan, A. E. (2010) 84 ÜLKE VE TÜRKİYE’NİN KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ – Kavram Metot Ve Uygulamalar, Sağlık Sektörlerinin Genel Sistem Ve Mali Yapıları, Sağlık Sistemi Tipleri Ve Özellikleri, 84 Ülkenin Sağlık Sektörleri Sağlık Sistemleri Ve Mali Yapıları, Türkiye Sağlık Sektörü Sağlık Sistemi Ve Mali Yapıları,

    www.sargutan.com (araştırma, 3,350 sayfa kitap)  

 

Doç. Dr. Erdal SARGUTAN /  Ödül ve Bilimsel Kitaplar;
Ödüller;
Bilimsel Kitaplar;
Anasayfa
Her Hakkı Saklıdır © www.sargutan.com

ANASAYFA